aquasetup

Category: Ốc thủy sinh

Trứng ốc trong bể cá
Một ngày nọ, bạn tự dưng thấy những bọc trắng trong bể cá, nhìn kĩ thì có vẻ như đó