aquasetup

Category: Vi sinh

Cách tự tạo vi khuẩn psb tại nhà
Nước trong không có nghĩa là nước sạch. Còn nhiều thứ khác có thể làm hại đến cá mà bạn