aquasetup

Category: Nuôi sinh sản

Cách nuôi cá dĩa sinh sản
Cá dĩa thường được nuôi theo nhóm từ 6 con trở lên. Vậy nên, nếu bạn đang nuôi một đàn