aquasetup

Category: Ốc mượn hồn

Giúp ốc mượn hồn thay vỏ
Vỏ của ốc mượn hồn cần phải được thay định kỳ khi mà ốc mượn hồn lột vỏ và lớn
Bạn đang nuôi hoặc đang muốn nuôi ốc mượn hồn? Loài giáp xác bé này không khó chăm sóc và