aquasetup

Cách nuôi cá bột ranchu

cách nuôi cá bột ranchu

au khi bạn nuôi ấp nở thành công cá ranchu thì công việc thực sự giờ mới bắt đầu

Nuôi cá ranchu từ khi còn ở trong trứng đến khi trưởng thành thường không dễ dàng. 

Thường thì số lượng lớn cá bột sẽ chết trong quá trình nuôi từ khi mới nở. Lý do cá bột chết có thể có rất nhiều như không có đủ thức ăn, bệnh tật hoặc tình trạng nước kém. Những con cá sống sót sẽ là những con nở đầu tiên, kiếm được thức ăn trước và lớn nhanh hơn.