aquasetup

Cách nuôi diếc anh đào và cho cá sinh sản

Cách nuôi cá diếc anh đào sinh sản

Cá diếc anh đào là loài cá nước ngoài thuộc họ Cyprinidae.  Loài cá này mang thân hình nhỏ màu đỏ tươi với sọc đặc trưng ở bên. Cá diếc anh đào là loài cá sống ôn hòa và bơi theo đàn. Chúng sống tốt nhất theo đàn từ 6 con trở lên.