aquasetup

Diệt đỉa trong hồ cá

diệt đỉa hồ cá

Nếu bạn mua cá hoặc cây từ những nguồn không uy tín hoặc bạn bắt được ngoài tự nhiên mà không ngâm thuốc trước, bạn có thể đưa nhiều bệnh, sinh vật hại vào bể mình, trong đó có đỉa. Mặc dù các loài cá của bạn có thể ăn được đỉa và