aquasetup

Dấu hiệu cá cánh buồm sắp đẻ và cách nuôi cá sinh sản

Nuôi cá cánh buồm sinh sản

Cá cánh buồm là loài cá được ưa chuộng và bán phổ biến tại các cửa hàng cá cảnh. Chúng là loại cá khỏe mạnh, dễ sống và phù hợp cho những người mới nuôi. Chúng không đòi hỏi quá cao về thông số nước và sẽ sống hòa bình với các loài cá khác cùng bể.