aquasetup

Cách nuôi cá bình tích mới đẻ

Cách nuôi cá bình tích con

Cá bình tích là loài rất dễ đẻ và chúng có thể đẻ tới 20-60 cá con trong một lần. Tuy nhiên với số lượng cá con lớn như vậy thì tỉ lệ cá con chết cũng sẽ rất nhiều nếu bạn không biết cách chăm sóc đúng.