aquasetup

Dấu hiệu cá bảy màu bị sốc nước và cách xử lý phù hợp

Cá bảy màu bị sốc nước

Dấu hiệu cá bảy màu bị sốc nước

Dưới là một số dấu hiệu cho thấy cá bảy màu của bạn đang bị sốc nước:

Cá không chịu ăn, bỏ ăn.

Cá trốn trong góc, cây cối và không chịu ra ngoài hoặc nằm dưới đáy bể.

Cá bị sốc nước có thể bị mất màu và trở nên tái hơn,

Cá có thể bơi trên mặt nước và liên tục đớp không khí.

Đuôi cá bị rủ xuống.

Cá có thể bơi nhanh phía trên mặt nước và cố nhảy ra ngoài.