aquasetup

Các loại cá nuôi thùng xốp đẹp và dễ sống

các loại cá nuôi thùng xốp

Hiện nay có nhiều người lựa chọn nuôi cá trong thùng xốp để ngoài trời. Chúng không những có thể làm đẹp thêm cho sân vườn, sân thượng mà bạn còn có thể nuôi cá kết hợp với nhiều loại cây thủy sinh khác. Để lựa chọn cá trong thùng xốp thì bạn cần lựa chọn những loài cá nhỏ, đủ khỏe để có thể chịu được môi trường, nhiệt độ sống thay đổi liên tục bên ngoài trời.