aquasetup

Kỹ thuật dưỡng cá betta bị rách vây và đuôi 

Cá betta bị rách vây, đuôi

Cá betta nổi tiếng là loài cá có bộ vây dài, sặc sỡ, cũng chính vì thế mà chúng dễ bị rách vây và đuôi hơn các loài cá khác. Trong một số trường hợp, vây và đuôi của chúng sẽ có thể tự lành lại mà không cần điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi bệnh tình cá bị quá nặng, cá sẽ bị stress.