aquasetup

Category: Thiết bị

Máy lọc là thiết bị không thể thiếu trong tất cả mọi bể thủy sinh. Để chúng có thể hoạt động hiệu quả thì việc hiểu về vật liệu lọc và cách sắp xếp chúng là tương đối quan trọng. Vậy bạn nên sắp xếp vật liệu lọc như thế nào?
Máy lọc là thiết bị không thể thiếu trong tất cả mọi bể thủy sinh. Để chúng có thể hoạt